Tähelepanu: sõnaraamat asub uuel domeenil aare.edu.ee. Palun uuendage oma lemmikuid või muid viiteid.
aare.edu.ee
Materjalid Sõnaraamat Kontakt
... It is much easier to suggest solutions when you know nothing about the problem.  

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat

Dictionary in English

Otsingu tulemused sõnale jobu (ee)
ingliseeesti
berk (Br) jobu
birdbrain tuulepea, jobu
blithering idiot jobu
bumpkin kõrvits, tobuke, jobukakk
daff jobu, (kõnek) nartsiss ; lolli mängima
jerk idikas, jobu, tossike, jõnks ; rapsama, sikutama
prat tagumik, (Br) jobu
sucker imur, imitoru, juurevõsu, imeja, pulgakomm, jobu
turkey kalkun, (Am) jobu, läbipõrumine
zombies inimrobotid, jobud
Otsing
Keel
 

Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel

Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust.

Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega? Täienda sõnaraamatut.
Antud sõnaraamat kasutab EKI inglise-eesti andmebaasi.

Eesti - Inglise - Eesti sõnaraamat on teenus põhimõttel "NAGU ON". Antud teenust tohib kasutada isiklikul, õppe-, haridus- ja/või teistel mittetulunduslikel eesmärkidel. Muudel eesmärkidel kasutamiseks, palume tingimuste täpsustamiseks eelnevalt kontakteeruda. Samuti ei vastuta me mitte mingisuguste kahjude eest, mis võivad avalduda selle teenuse kasutamisel või mittekasutamisel.

Sõnastiku versioon (28052011). Hetkel sõnu 89 360.
- Perl
- Embperl
- mod_perl
- CPAN
- Debian
- EENet
- Linux.ee
- Slashdot
- Uus Minut

Kontakt Privaatsus   aare.edu.ee