Tähelepanu: sõnaraamat asub uuel domeenil aare.edu.ee. Palun uuendage oma lemmikuid või muid viiteid.
aare.edu.ee
Materjalid Sõnaraamat Kontakt
... Friction is a drag.  

Estonian - English - Estonian Dictionary

sõnaraamat eesti keeles

Search results for ala (ee)
englishestonian
acreage ala, pindala aakrites
area ala, pindala, valdkond, karistusala
Australian Capital Territory Austraalia pealinna ala
booth putka, kabiin, vaheseintega eraldatud ala
British Indian Ocean Territory Briti India ookeani ala
clearing raiesmik, lage ala, lagendik, puhastamine, kliiring
combat area lahingutegevuse ala, võitlusplats
combat zone lahingutegevuse ala, slumm
delimited field kitsas ala
demesne pärusmaa, maaomandus, ala
domain haldusala, domeen, valdus, ala, määramispiirkond
enclosure suletud ala, (Am) kabiin, piire, manus, sulgemine
Federal Capital Territory Liidupealinna ala
fen raba, soine ala, fen (1/100 juaani)
field väli, väljak, ala, lahinguväli, põld ; vastama
gunnies tühjakskaevandatud ala
hypo- hüpo-, ala-, vähem-, vaeg-
level playing field võrdsete võimalustega ala
littoral zone rannaäärne ala
mall poekompleks, jalakäijate ala
meander belt jõeloogete ala
no-go area keelatud ala
penumbra poolvari, hämar ala
purview tegevusvaldkond, rakenduspiirkond, ala
service area personali ala, teeninduspiirkond
subatmospheric ala-
territory territoorium, ala, valdkond
under- ala-
weald mets, metsane ala
zona tsoon, vööde, riba, ala
Search
Language
 

Add a word or update dictionary.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR `AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- Perl
- Embperl
- mod_perl
- CPAN
- Debian
- EENet
- Linux.ee
- Slashdot
- Uus Minut

Kontakt Privaatsus   aare.edu.ee