Tähelepanu: sõnaraamat asub uuel domeenil aare.edu.ee. Palun uuendage oma lemmikuid või muid viiteid.
aare.edu.ee
Materjalid Sõnaraamat Kontakt
... Diplomacy is the art of saying "nice doggy" until you can find a rock.  

Estonian - English - Estonian Dictionary

sõnaraamat eesti keeles

Search results for Oper (ee)
englishestonian
Did you mean: Õpet, Ooper, Õpe, Oder, Õpel, Õpes, Porr
ablate märkamatult kuluma ; operatsiooniga eemaldama
ablation mahahõõrdumine ; välja opereerimine
base of operations operatsioonibaas
Beggar's Opera Kerjusteooper (Kolmekrossiooperi algupärand)
bloodless operation veretu operatsioon
blunderbuss (otsast laienev) musket, koperdis ; mööda laskma
CAFO tööstustalu (= Confined Animal Feeding Operation)
cameraman operaator
cinema operator kinooperaator
cinematographer filmioperaator
clean room -, tolmu- ja bakterivaba labor, operatsioonisaal vm
clomp koperdama
concession kontsessioon, mööndus, loovutus, elamukooperatiiv
consumer cooperative tarbijate kooperatiiv
cooperation koostöö, kooperatsioon
co-operation koostöö, kooperatsioon
cooperative koostöövalmis, kooperatiivne, ühis- ; ühistu
co-operative koostöövalmis, kooperatiivne
cooperative apartment kooperatiivkorter
cooperative store kooperatiivkauplus
cooperator kooperaator, ühise eesmärgi nimel töötaja
Copernican Kopernikuse
Copernicus Kopernik
cosmetic operation kosmeetiline operatsioon
defenestrate a computer Windowsi muu operatsioonisüsteemi vastu vahetama
disk operating system kettaoperatsioonisüsteem
elective operation vabatahtlik operatsioon
face-lift kosmeetilist operatsiooni tegema, saneerima
fumble kobama, kohmitsema, soperdama ; koba (mängus)
go under the knife noa alla minema (operatsioonile minema)
grand opera ooperietendus
heart surgery südameoperatsioon
hostile expedition sõjaväeoperatsioon (vaenlase territooriumil)
IP IP (= Internet protocol; Intellectual Property)
iterate itereerima (sama operatsiooni tsüklis kordama)
joint operation ühisoperatsioon
landing operation dessantoperatsioon
landleaper < landloper
landlouper < landloper
laser surgery laseroperatsioon, laserravi
lorgnette lornjett (ooperibinokkel, sangadeta prillid)
modus operandi modus operandi (tööviis)
op opp (operatsioon), operaator
op cit op cit (= opere citato), mainitud teoses
opera ooper, oopused (< opus)
opera buffa opera buffa
opera festival ooperifestival
opera hat ooperikübar
opera house ooperiteater
operant conditioning operantne tingimine
operate opereerima, tegutsema
operatic ooperlik, ooperi-
operatic singing ooperilaul
operating system operatsioonisüsteem
operating table operatsioonilaud
operation operatsioon, tehe, kasutamine
operationalism operatsionalism
operational plan operatiivplaan
operations room operatsioonisaal
operator operaator (ka tehtemärk), telefonist, manipuleerija
OR OR (operatsioonisaal, olümpiarekord, Oregon)
OS OS (operatsioonisüsteem, vasak silm)
photoperiodism fotoperiodism (organismide reageerimine öö-päevale)
plastic operation ilulõikus, plastiline operatsioon
railroad line raudteeliin (er liini operaator)
recordist helioperaator
rescue mission päästeoperatsioon
rhinoplasty ninalõikus, kosmeetiline ninaoperatsioon
self-mate kooperatiivmatt
soap opera seebiooper
soap-opera seebiooper
sound supervisor helioperaator
staphyloplasty kurgulaeoperatsioon
suimate kooperatiivmatt
surgery kirurgia, operatsioon, lõikus
switchboard operator telefonioperaator
sysop süsteemioperaator
task force operatiivgrupp, rakkerühm
theater of operations operatsiooniala
Threepenny Opera Kolmekrossiooper
toaster röster, peoperemees
toastmaster peoperemees, tseremooniameister, toostiütleja
-tomy -toomia (lõikus, operatsioon)
tuck pistma, torkama, toppima ; krooge, iluoperatsioon
wallop kolkima, mulisema, koperdama ; litakas
wobble loperdama, vaaruma, värisema ; vabin
wobbling loperdav
wobbly võdisev, lotendav, loperdav
Search
Language
 

Add a word or update dictionary.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR `AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- Perl
- Embperl
- mod_perl
- CPAN
- Debian
- EENet
- Linux.ee
- Slashdot
- Uus Minut

Kontakt Privaatsus   aare.edu.ee